Anna Nowicka

12 Jul 2017by ola

Marek Bochniarz: Raw Light: it goes without sayin

Marek Bochniarz: Raw Light: it goes without sayin

Niezgrabnością byłem, a oni wymyślili, że ze sztuczek. Dominuje ma lewa strona, a oni upierają się, że prawicy używam. Życie dziś jednym tylko: na myśl o odejściu opada mię rozpacz. W [...]

Read Full