Anna Nowicka

21 May 2018by ola

Struktury śnienia: rozmowa z Anką Herbut

Struktury śnienia: rozmowa z Anką Herbut

Rzeczywistość snu nie jest ani łagodna, ani zła, to nasze reakcje ją dookreślają. To, w jaki sposób odniosę się do danego wydarzenia, może też wpłynąć na dalszy bieg snu. Jeśli się [...]

Read Full

01 May 2018by ola

Emese Kovács: When is the moment when I become aware that I am already dancing?

Emese Kovács:  When is the moment when I become aware that I am already dancing?

Anna, tell me about the project now you are working on. What is your role in it exactly? The project is called Dream States and my role is a choreographer but in a quite specific way. I do co-creat [...]

Read Full